MAGIVAL

MAGIVAL ® grupa stali ferrytycznych o wysokich właściwościach obróbki skrawaniem, specjalnie zaprojektowana pod zastosowanie magnetyczne gdzie wymagane są:

– wysoka przenikalność magnetyczna
– niska siła koercji
– wysokie właściwości obróbcze
– szybki czas namagnesowania
– szybki czas rozmagnesowania

 

Zastosowanie: rdzenie magnetyczne, zawory solenoidalne, regulatory przepływu, urządzenia elektromagnetyczne.

MG1

MG2

MG3

MG4

MGT

AFNOR Z 8 CF 17

ASTM A 838 ALLOY 2

AFNOR Z 8 CDF 19 02

Stal podobna do
ASTM A 838 ALLOY 2
z Molibdenem 1,5÷2,2%
WNR 1.4106

ASTM A 582 S18235

ASTM A 838 ALLOY 1

 

ASTM A 582 XM 34

WNR 1.4523

ASTM A 582 430 F

     

DIN 17440 WNR 1.4105

     


MG1 – podstawowy gatunek – szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym. 

MG2 – wykorzystywany w elementach o wymaganej wysokiej przenikalności magnetycznej oraz niskiej sile koercji. 
MG3 – zastosowanie jak w przypadku MG1 gdzie wymagane jest zwiększona odporność korozyjna. 
MG4 – zwiększone właściwości magnetyczne oraz odporność korozyjna w stosunku do MG3. 
MG5 – Polepszona właściwości obróbki skrawaniem oraz odporność korozyjna w porównaniu do serii 430F.