Stale nierdzewne

Nierdzewne stale Ferrytyczne – to stale magnetyczne o zawartości chromu powyżej 10,5% oraz zawartości węgla max. 0,15%. W celu polepszenia właściwości mechanicznych poddaje się je wyłącznie obróbce na zimno, nie stosuje się obróbki cieplnej.

           

GATUNEK VALBRUNA

WNR

AISI

UNS

EN

BS

VALLC

S40940

VAL1LCNI

S40976

VALNI

414

S41400

X7AL

1.4713

X10CRALSI7

X11L

1.4003

S41003

X2CRNI12/X2CR11

X17AL

1.4742

X10CRALSI18/X10CRAL18

X17L

1.4016

430

S43000

X6CR17

430S11/430S18

X17M

1.4113

434

S43400

X6CRMO17-1

434S20

X17MZ

1.4105

430F

S43020

X6CRMOS17

X17NBL

1.4511

X3CRNB17

X17T

1.4510

430TI

S43036

X3CRTI17

X17Z

430F

S43020

X17Z/DE

1.4104

X14CRMOS17

X18DZ

XM34

S18200

X24AL

1.4762

X10CRALSI25/X10CRAL24

X25R

446

S44600

X182N

1.4521

444

S44400

X2CRMOTI18-2


Nierdzewne stale martenzytyczne – to stale magnetyczne o zawartości chromu od 11% do 18% oraz zawartości węgla max. 2%, zawierające nieznaczne dodatki pozostałych pierwiastków mających na celu poprawę zarówno właściwości mechanicznych oraz odporności korozyjnej. Stale te w celu polepszenia właściwości mechanicznych poddaje się obróbce cieplnej.

           

GATUNEK VALBRUNA

WNR

AISI

UNS

EN

BS

CMXA

440A

S44002

CMXB

440B

S44003

CMXBM

1.4112

X90CRMOV18

CMXC

1.4125

440C

S44004

X105CRMO17

CMXC/1

440C

S44004

CMX/DE

1.4037

X65CR13

VAL1

1.4006/1.4011

403/410

S40300/S41000

X12CR13/X12CR12

410S21

VAL1AL/2

1.4002

405

S40500

X6CRAL13

VAL1B/DE

1.4024

X15CR13

VAL1HS

1.4005

416

S41600

X12CRS13

416S21

VAL1PT

1.4512

409

S40900

X2CRTI12

VAL2A

1.4021

420

S42000

X20CR13

VAL2AM

1.4120

X20CRMO13

VAL2A/UK

420S29

VAL2A/UK2

420S37

VAL2B

1.4028

420

S42000

X30CR13

420S45

VAL2C

1.4031

420

S42000

X39CR13

VAL2CZ

1.4035

X45CRS13

VAL2D

1.4116

X50CRMOV15

VAL2/DE

1.4034

X46CR13

VAL2/DS

1.4036

X46CRS13

VAL2BZ

1.4029

420F

S42020

X29CRS13

VAL3

1.4122

X39CRMO17-1

VAL3S

1.4122

X35CRMO17

VAL4

1.4057

431

S43100

X17CRNI16-2

VAL4/UK

431S29

X134M

1.4313

S41500

X3CRNIMO13-4

X134M/1

1.4313/1.4413

S41500

X3CRNIMO13-4/X4CRNIMO13-4

X134M/3

S41500

X164M

1.4418

X4CRNIMO16-5-1