Stopy Tytanu

Unikalne właściwości chemiczne, mechaniczne oraz fizyczne tytanu oraz jego stopów znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak: lotniczy, chemiczny, petrochemiczny, medyczny, samochodowy. 


Specjalizujemy się w produkcji:
 


Ti-Gr. 1: Bardzo niska zawartość tlenu powoduje znaczne zwiększenie plastyczności oraz odporności korozyjnej szczególnie w środowiskach silnie utleniających. 

Ti-Gr. 2: Gatunek ten łączy ze sobą dobrą odporność korozyjną i erozyjną, dobrą plastyczność na zimno oraz wyśmienitą spawalność. 

Ti-Gr. 4: W odróżnieniu od gatunków komercyjnych, gatunek ten cechuje najwyższa wytrzymałość na rozciąganie kosztem obniżenia plastyczności. 

Ti-Gr. 5: Bardzo dobre właściwości mechaniczne w podwyższonej temp. do 350?C – 400 ?C. 
Materiał ten cechuje idealne połączenie właściwości mechanicznych: twardość, plastyczność, wytrzymałość na rozciąganie. 

Ti-Gr. 5eli : Ti6Al4V z obniżoną zawartością Fe i O. Materiał cechuje zwiększona plastyczność szczególnie w ujemnych temperaturach. 

 

             

GATUNEK

TiGr.2

TiGr.4

TiGr.5

TiGr.5eli

NORMY I STANDARDY

ASTM B348
ASTM F67
ISO 5832-2

ASTM B348
ASTM F67
ISO 5832-2

ASTM B348
AMS 4928

ASTM F136
ISO 5832-2
AMS 4930

Azot

Max

[%]

0,03

0,05

0,05

0,05

Węgiel

Max

[%]

0,10

0,10

0,10

0,08

Wodór

Max

[%]

0,0100

0,0100

0,0125

0,012

Żelazo

Max

[%]

0,30

0,50

0,40

0,25

Tlen

Max

[%]

0,25

0,40

0,20

0,13

Aluminium

 

[%]

5,50 ÷ 6,75

5,50 ÷ 6,75

Vanad

 

[%]

3,5 ÷ 4,5

3,5 ÷ 4,5

Pozostałe

Max

[%]

0,5

0,5

0,5

Tytan

 

[%]

pozostały

pozostały

pozostały

pozostały

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Rm

[N/mm2]

345

550

930

860

Rp0,2

[N/mm2]

275

438

860

795

A

[%]

20

15

10

10

RA

[%]

30

25

25

25

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Masa atomowa

 

22

22

22

22

Ciężar

 

47,9

47,9

47,9

47,9

Gęstość

[Kg/dm3]

4,5

4,5

4,43

4,43

Temperatura topnienia

[C]

1660 ÷ 1670

1660 ÷ 1670

1604 ÷ 1660

1604 ÷ 1660

Współczynnik rozszerzalności

[um/m*C]

8,3

8,3

9

9

Ciepło właściwe

[J/Kg*C]

544

544

586

586

Przewodność cieplna

[W/m*C]

16,4

16,4

6,6

6,6

Oporność elektryczna

[uOm/m]

0,5

0,5

1,71

1,71

Przenikalność magnetyczna

[*1,6kA*m]

1,00005

1,00005

1,00005

1,00005

Współczynnik sprężystosci

[Gpa]

103

103

110

110

Współczynnik Poisson-a

 

0,33

0,33

0,33

0,33